DREPT COMERCIAL

drept_comercial-LecaLaura

Cabinet avocat LECA LAURA ofera consultanta si reprezentare in drept comercial, dupa cum urmeaza:

– asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor;

– redactarea contractelor comerciale, acordurilor, tranzacţiilor, notificărilor, acţiunilor în justiţie;

– mediere şi conciliere conflicte între asociaţi, acţionari şi partenerii comerciali;

– litigii referitoare la încălcarea obligaţiilor contractuale, concurenţa comercială;

– asistenta şi reprezentare în fata instanţelor de orice grad, competenţe în soluţionarea litigiilor comerciale

– legalizarea şi punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătoreşt

– contracte comerciale (intocmire, redactare, atestare, avizare;

– acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică permanentă;

– recuperare creanţe comerciale, recuperarea de credite;

– somaţii/ordonanţe de plată;

– concilieri;

– tranzacţii comerciale şi societare complexe;

– arbitraj;

 

DREPT SOCIETAR

drept_societar-Leca-Laura

Cabinet avocat LECA LAURA, acorda consultanta juridica in ceea ce priveste:

Avocat Leca Laura– înfiinţarea societăţilor comerciale (înregistrare şi autorizarea funcţionării), asociaţiilor şi fundaţiilor;

– redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;

– redactare şi certificare acte adiţionale;

– înregistrare menţiuni;

– schimbare sediu social;

– înregistrare şi autorizare punct de lucru;

– majorare/reducere capital social;

– prelungirea duratei de funcţionare;

– înregistrări modificări: obiect de activitate, administratori, acţionari, punct de lucru, sucursala, etc.

– înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;

– cesiune (vânzare) de acţiuni şi parti sociale;

– excludere şi retragere asociaţi;

– numiri, revocări şi schimbări de administratori;

– majorare sau reducere de capital social;

– modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare);

– schimbarea de denumire ale societăţilor comerciale;

– conceperea şi redactarea actelor constitutive, actelor adiţionale, hotărârilor AGA;

– consiliere şi reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului şi în faţa altor autorităţi cu privire la obţinerea înregistrărilor şi avizelor necesare desfăsurării activităţilor comerciale, etc.

– atestare documente/data certă;

– asistenţă specializată în cadrul AGA;

– fuziuni şi achiziţii;

– concurenţă si antitrust;

– executări silite.